Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start van het leven. In 2020 heeft de gemeente Almere een netwerkgroep opgezet. Hierin komen verschillende zorg-professionals samen met als doel te onderzoeken hoe de samenwerking in de eerste 1000 dagen van een kind versterkt kan worden en welke hiaten er nog zijn. Voor deze netwerkgroep is Studio Grib gevraagd een identiteit te ontwikkelen.
We zijn het project gestart met een brainstormsessie samen met de zorgprofessionals. Tijdens deze sessie onderzochten we de missie, visie en kernwaarden en brachten we deze overzichtelijk in kaart. Vervolgens ontwikkelden we een naam voor de netwerkgroep en gingen aan de slag met de visuele branding. Dit in samenwerking met Jolien Korthoven van burokort.nl.
ONE staat voor verenigen. Door middel van verschillende projecten komen alle professionals in het medisch en sociale domein samen en werkt iedereen aan eenzelfde doel, namelijk: dat alle kinderen in Almere zo kansrijk mogelijk kunnen opgroeien.
In het logo van ONE zijn ook de drie pijlers van Kansrijke Start verwerkt, hierbij gaat het om de gezondheid van het kind voor, tijdens en na de zwangerschap.
Nieuwsbrief ONE

You may also like

Back to Top