Parkeren op de campus verandert: Vanaf 2023 gaat TU Delft het parkeren op de campus reguleren, in de toekomst parkeer je met je campuskaart op 6 parkeerlocaties. Hoe communiceren we dit?
Met deze vraag kwam deTU Delft in 2020 bij Studio Grib. Het wild parkeren en het terug dringen van het autogebruik lag ten grondslag aan deze verandering. Studio Grib ontwikkelde de campagne Good Start, Park Smart waarin gedurende een periode van twee jaar de studenten en medewerkers geïnformeerd werden over de toekomstige veranderingen.

You may also like

Back to Top